Children’s Museum within the Cultural Space of Modern Metropolis

Abstract

For a long time, children’s museum remained an object of research only within pedagogical studies. Such scholars as M. Yu. Yukhnevich and B. A. Stolyarov contributed greatly to the development of museum pedagogy. In this paper children’s museum is viewed through the lens of culturological approach. We provide a comparative historical analysis of the children’s museum development and attempt to define its meaning in contemporary society.


Keywords: children’s museum, museum center,  museum educational program, contemporary museum practices.

References
[1] Bykova A. P. Vospitanie detey doshkol’nogo i mladshego shkol’nogo vozrasta v muzeynom prostranstve. In: Balandinskie chteniya. 2014. Iss. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie- detey-doshkolnogo-imladshego-shkolnogo-vozrasta-v-muzeynom-prostranstve (accessed on May 12, 2018).

[2] Galkina T. V. Muzeynaya pedagogika: opyt innovatsionnoy deyatel’nosti v detskom muzee TGPU In: Proceedings of Tomsk State University. 2011. Iss. 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya- pedagogika-opyt-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-detskom-muzee-tomskogo-gosudarstvennogo- pedagogicheskogo-universiteta (accessed on May 12, 2018).

[3] Grebennikova T. G. Razvitie seti detskikh muzeev Altayskogo kraya. In: Proceedings of Tomsk State University. Culturology and Art History. 2016. Iss. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-seti- detskih-muzeev-altayskogo-kraya (accessed on May 12, 2018).

[4] Stolyarov B. A. Pedagogicheskaya deyatel’nost’ muzeya. In: Doshkol’noe vospitanie. 2002. Iss. 11. pp. 66−71.

[5] Yukhnevich M. Yu. Ya povedu tebya v muzey. A Workbook on museum pedagogy. Moscow 2001. 224 p.

[6] Yanutsh O. A. Kul’turno-obrazovatel’noe prostranstvo: k opredeleniyu granits i soderzhaniya ponyatiya. In: Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2017. Iss. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno- obrazovatelnoe-prostranstvo-kopredeleniyu-granits-i-soderzhaniya-ponyatiya (accessed on May 12, 2018).