Liberty, Equality and Not Too Much Fraternity: An Experience in Practical Application of Liberal Education Teaching Techniques

Abstract

The paper explores an experience in practical application of liberal education teaching techniques. We describe the most frequently used techniques and present sample classroom assignments based on this framework. We also discuss the opportunities and limitations provided by the use of these methods in a classroom setting.


Keywords: teaching techniques, liberal education, writing and analytical reading, humanities teaching.

References
[1] Vorob’yova M. V., Kochuhova E. S. Zachem prepodavatelyu filosofii metodiki iz sistemy liberal’nogo obrazovaniya. Sluchaj regional’nogo vuza. In: Voprosy obrazovaniya. 2017. Iss.1. pp. 167–183.

[2] Ivanova Yu. V., Sokolov P. V. Perspektivy razvitiya obrazovaniya po modeli svobodnyh iskusstv i nauk v Rossii. In: Voprosy obrazovaniya. 2015. Iss. 4. pp. 72–91.

[3] Svobodnye iskusstva i nauki na sovremennom etape: opyt SSHA i Evropy v kontekste rossijskogo obrazovaniya. Ed. by Dzh. Bekkera, F. V. Fedchina. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg University Publishing, 2014, 124 pp.

[4] Filosofiya. Chast’ 2. Filosofskie problemy: praktikum dlya studentov vsekh napravlenij i form podgotovki. Ed. by M.V. Vorob’yova, E.S. Kochuhova. Ekaterinburg. Ural State University Publishing, 2018, 123 pp.