People and Myths in Mediaspace: On the Question of Cultural Ecology

Abstract

Considering the role of media culture as a factor of the information age, the author argues that media reality – the new socio-cultural environment artificially created during the digital revolution – is mythological. This means that the myth becomes a certain control mechanism; penetrating into the individual’s inner world of, it affects both conscious and unconscious spheres, “programs” them. In this regard, the “cultural ecology” of the media space becomes particularly important. The crucial part of such ecology is the system of edia education contributing to the formation of a new personality type for the 21st century.


Keywords: digital revolution, mediaculture, media reality, media space, myth, mythopoeia, mediaeducation, cultural ecology.

References
[1] Barthes R. Mythologii. Moscow, Akademicheskiy proekt, 2008. 351 pp.

[2] Baudrillard J. Simulyakry i simulyatsiya. Moscow, Postum, 2018. – 240 pp. [3] Bol’ts N. Azbuka media. – Moscow, Evropa, 2011, 136 p.

[4] Kassirer E. Izbrannoe. Opyt o cheloveke. Moscow, Gardarika, 1998, 784 p.

[5] Castells M. Informatsionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kul’tura. – Moscow, VSHE, 2000, 606 p.

[6] Castells M. Galaktika Internet. Yekaterinburg, U-Faktoriya, (2004), 223 p.

[7] Kirillova N.B. Mediakul’tura: teoriya, istoriya, praktika. Moscow, 2008, 496 p.

[8] Kirillova N.B. Mediaobrazovanie kak kul’turologicheskiy proekt. In: Voprosy kul’turologii, 2016, Iss. 10, pp. 57–62.

[9] Lihachev D.S. Izbrannoe o kul’turnom i prirodnom nasledii. In: Ekologiya kul’tury: Al’manah instituta naslediya. – Moscow, Institut naslediya, 2000, pp. 11–24.

[10] Mamardashvili M. Vvedenie v filosofiyu. In: Moy opyt netipichen. Saint-Petersburg, Azbuka, 2000, 400 p.

[11] Media Education. – Paris: UNESKO, 1984.

[12] Novikova A.A. Mediaobrazovanie v Rossii i Evrope v kontekste globalizatsii. Taganrog, 2004,168 p.

[13] Razlogov K. Ekran kak myasorubka kul’turnogo diskursa. Ekrannaya kul’tura.
problemy. Saint-Petersburg., 2012. pp. 9–37.

[14] Savchuk V. Konversiya iskusstva. – Saint-Petersburg, Petropolis, 2001. 288 p.

[15] Fedorov A. V. Mediaobrazovanie: Istoriya, teoriya i metodika. Rostov-on-Don: CVVR Publishing 2001. 708 p. Fedorov A.V. Mediakompetentnost’ lichnosti: ot terminologii k pokazatelyam, Innovatsii v obrazovanii. 2007, Iss. 10, pp. 75–108.

[16] Florenskiy P. A. Kul’t, religiya i kul’tura. Bogoslovskie trudy, No. 17, Moscow, 1977, pp. 101–119.

[17] Elektronnaya kul’tura i ekrannoe tvorchestvo. Ed. by K. E. Razlogov. Moscow, 2006, pp. 368.