Stone Cutting in the Urals: Towards the Question of Regional Cultural Features

Abstract

This study considers the phenomenon of the Ural school of artistic processing of colored ornamental stone as an educational process. Education in the field of stonecarving art in the Urals, despite following the all-Russian principles for the development of an art school, is a unique phenomenon, due to geographical and socio-cultural factors. The training of stone cutters arose along with the need to process stone directly in the vicinity of material extraction. The educational process was developed in the Soviet era as a means to gather personnel for stone-cutting production. More recently, the development of this artform has produced a new approach in the education of specialists in the artistic processing of stone. Both the traditions of the educational process and the problems of today are examined, revealing the general picture of the development of the trend. The study, regarding the development of a separate direction of the educational process, will supplement and concretize the general picture of the development of not only the Ural, but also the domestic art school.


Keywords: educational process, Ural stone-cutting school, artistic processing of colored ornamental stone, educational institution

References
[1] Semyonov, V. B. (1982). Ural’skiye samotsvety. Sverdlovsk: Sredne-Ural’skoye knizhnoye izdatel’stvo.

[2] Parnyuk, T. V. (2012). Kamnerez Nikolay Tataurov. Proceedings of the Fifth Research Conference Yuvelirnoye i Kamnereznoye Iskusstvo: Traditsii, Novatsii, Problemy. Yekaterinburg: Avtograf Publishing House, pp. 121–128.

[3] Pavlovskiy, B. V. (1953). Kamnereznoye iskusstvo Urala. Sverdlovsk: Sverdlovskoye knizhnoye izdatel’stvo.

[4] Kagan, Y. O. (2002). Klass reznogo khudozhestva. Yekaterinburg: Akva-Press, Litbika.

[5] Yarkov, S. P. (2002). Khudozhestvennaya shkola Urala: k 100-letiyu Yekaterinburgskogo uchilishcha im. I. D. Shadra. Yekaterinburg: Yekaterinburgskiy khudozhnik.

[6] Purtova, S. V. (2012). Ural’skoye professional’noye uchilishche «Rifey»: vchera, segodnya, zavtra. Proceedings of the Fifth Research Conference Yuvelirnoye i kamnereznoye iskusstvo: traditsii, novatsii, problemy. Yekaterinburg: Avtograf Publishing House, pp. 110–112.

[7] Galina, E. I. and Gerasev, V. V. (2014). Istoriya vozniknoveniya i razvitiya kamnereznogo iskusstva v g. Sibaye. In Permyakov M. B., Chernyshova E. P. et al (eds) Arkhitektura. Stroitel’stvo. Obrazovaniye. Magnitogorsk: MGTU, pp. 88–92.