Palimbo, A., A. Sari, D. Mahdiyah, and D. Sogi S. Redjeki. “The Cultural Habits and Traditions During Pregnancy and After Childbirth of the Banjar Tribe in South Kalimantan: Semi-Qualitative Descriptive”. KnE Social Sciences, Vol. 8, no. 9, May 2023, pp. 1015–1024, doi:10.18502/kss.v8i9.13415.