[1]
Lutfianto‎., Kasidi‎., and Maharsi‎., “Khalid Bin Walid in Javanese Visual”, KSS, vol. 9, no. 15, pp. 113–121, May 2024.