Zoumpoulidis, Vasilios, Aggelos Zoitsas, Vasilios Ferelis, and Michael Nikolaidis. 2017. “The Impact Of Mobile Commerce In Kavala”. KnE Social Sciences 1 (2), 400-413. https://doi.org/10.18502/kss.v1i2.675.