Suratmi, Suratmi, Nana Supriatna, Wahyu Sopandi, and Ana Ratna Wulan. 2024. “Prospective Elementary School Teachers Environmental Literacy: What, Why, and How?”. KnE Social Sciences 9 (13), 1382–1393. https://doi.org/10.18502/kss.v9i13.16078.