[1]
Sun, C., Q. L. Xue, C. and Zhang , L. 2019. Shennan Road and the Modernization of Shenzhen Architecture. KnE Social Sciences. 3, 27 (Nov. 2019), 209–221. DOI:https://doi.org/10.18502/kss.v3i27.5528.