Zazhigayev, P. A., M. V. Saveliev, Y. V. Shekhovtsov, K. N. Shvedov, and N. V. Telyashov. “Use of Vanadium for Low-Alloy Steel Manufacturing at JSC ‘EVRAZ NTMK’”. KnE Materials Science, Vol. 5, no. 1, Mar. 2019, pp. 221–230, doi:10.18502/kms.v5i1.3971.