[1]
P. A. Zazhigayev, M. V. Saveliev, Y. V. Shekhovtsov, K. N. Shvedov, and N. V. Telyashov, “Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC ‘EVRAZ NTMK’”, Kms, vol. 5, no. 1, pp. 221–230, Mar. 2019.