[1]
A. Vladimirovich Sychev, V. Ivanovich Zhuchkov, V. Alekseevna Salina, and I. Nikolaevich Kel′, “The Reduction of Boron By Silicothermal Method”, Kms, vol. 5, no. 1, pp. 126–133, Mar. 2019.