Zazhigayev, P. A., Saveliev, M. V., Shekhovtsov, Y. V., Shvedov, K. N. and Telyashov, N. V. (2019) “Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC ‘EVRAZ NTMK’”, KnE Materials Science, 5(1), pp. 221–230. doi: 10.18502/kms.v5i1.3971.