Vladimirovich Sychev, A, V Ivanovich Zhuchkov, V Alekseevna Salina, and I Nikolaevich Kel′. 2019. “The Reduction of Boron By Silicothermal Method”. KnE Materials Science 5 (1), 126–133. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3968.