YA. DASHEVSKII, V.; A. ALEKSANDROV, A.; I. ZHUCHKOV, V.; I. LeontˋevL.; G. KANEVSKII, A. Recycling of Waste Slag Upon Production of Manganese Ferroalloys. KnE Materials Science, v. 6, n. 1, p. 46–50, 31 Dec. 2020.