ZAZHIGAYEV, P. A.; SAVELIEV, M. V.; SHEKHOVTSOV, Y. V.; SHVEDOV, K. N.; TELYASHOV, N. V. Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC “EVRAZ NTMK”. KnE Materials Science, v. 5, n. 1, p. 221–230, 17 Mar. 2019.