VLADIMIROVICH SYCHEV, A.; IVANOVICH ZHUCHKOV, V.; ALEKSEEVNA SALINA, V.; NIKOLAEVICH KEL′, I. The Reduction of Boron By Silicothermal Method. KnE Materials Science, v. 5, n. 1, p. 126–133, 17 Mar. 2019.