Zazhigayev, P. A., Saveliev, M. V., Shekhovtsov, Y. V., Shvedov, K. N., & Telyashov, N. V. (2019). Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC “EVRAZ NTMK”. KnE Materials Science, 5(1), 221–230. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3971