(1)
Perepelitsyn, V.; Yagovtsev, A.; Merzlyakov, V.; Kochetkov, V.; Ponomarenko, A.; Ponomarenko, Z.; Kolobov, A. Technogenic Mineral Raw Materials for the Production of Refractories and Ceramics. Kms 2020, 6, 124–132.