[1]
Zazhigayev, P.A., Saveliev, M.V., Shekhovtsov, Y.V., Shvedov, K.N. and Telyashov, N.V. 2019. Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC “EVRAZ NTMK”. KnE Materials Science. 5, 1 (Mar. 2019), 221–230. DOI:https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3971.