[1]
Y. Luschai, O. Dutova, E. Shaganova, I. Pleshakova, and E. Mashkina, “Use of ‘Kayod’ Preparation in Cows”, KLS, vol. 6, no. 3, pp. 342–349, Apr. 2021.