Lidzhieva , N., Antonova, A., Ubushaeva, S., Ochirova, A. and Ovadykova, J. (2021) “Seed Productivity of Coenopopulations of Tulipa Gesneriana L. (Liliaceae) on the Ergeninskaya Upland (Within the Boundaries of the Republic of Kalmykia)”, KnE Life Sciences, 6(3), pp. 870–876. doi: 10.18502/kls.v0i0.9024.