Samarin , Gennady, Alexey Vasilyev, Dmitry Tikhomirov, Dmitry Normov, Alexey Pavlov, Irina Kokunova, Margarita Solovieva, and Leonid Dvoretckii. 2021. “The Environmental Impact of Pig Farming”. KnE Life Sciences 6 (3), 932–941. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.9031.