V. Pervenetskaya , Marina, Lydmila V. Fomenko, and Maksim V. Koshkarev. 2021. “Sources of Arterial Vascularization of the Polar Owl’s Kidneys”. KnE Life Sciences 6 (3), 558–565. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8991.