E. Vysokogorskiy, Valeriy, Mariya A. Sokolova, Natalya V. Strelchik, Oksana N. Lazareva, and Oleg V. Antonov. 2021. “Oxidative Modification of the Proteins of Breast and Cow Milk”. KnE Life Sciences 6 (3), 305–312. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8961.