V. Demchuk , Evgeniy, Grigoriy V. Redreev, Vladimir V. Myalo, Ol’ga V. Myalo, and Sergey P. Prokopov. 2021. “Obtaining Experimental Values of the Uniformity of Seed Distribution by Multivariate Regression Analysis”. KnE Life Sciences 6 (3), 98–107. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8923.