RAZUMNIKOVA, O.; KHOROSHAVTSEVA, E.; YASHANINA, A. Association between Emotional Intelligence and Hemispheric Activity Asymmetry. KnE Life Sciences, v. 4, n. 8, p. 754–762, 1 Nov. 2018.