(1)
Dovlatov , I.; Yuferev, L.; Smirnov, A.; Proshkin, Y.; Sokolov, A. The Implementation of Energy-Saving Lighting Systems for Poultry Houses. KLS 2021, 6, 807–817.