Dzhamankyzov, N. K., Ismanov, Y. K., Zhumaliev, K. M. and Alymkulov, S. A. (2018) “Analysis of Temperature Modes of Hologram Recording on Photothermoplastic Materials”, KnE Energy, 3(3), pp. 458–468. doi: 10.18502/ken.v3i3.2060.