Dzhamankyzov, N K, Y K Ismanov, K M Zhumaliev, and S A Alymkulov. 2018. “Analysis of Temperature Modes of Hologram Recording on Photothermoplastic Materials”. KnE Energy 3 (3), 458–468. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2060.