Kryukova, I, D Dovzhenko, A Chistyakov, and I Nabiev. 2018. “Preparation of Freestanding Porous Silicon Photonic Crystals”. KnE Energy 3 (3), 90–95. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2017.