DZHAMANKYZOV, N. K.; ISMANOV, Y. K.; ZHUMALIEV, K. M.; ALYMKULOV, S. A. Analysis of Temperature Modes of Hologram Recording on Photothermoplastic Materials. KnE Energy, v. 3, n. 3, p. 458–468, 25 Apr. 2018.