KRYUKOVA, I.; DOVZHENKO, D.; CHISTYAKOV, A.; NABIEV, I. Preparation of Freestanding Porous Silicon Photonic Crystals. KnE Energy, v. 3, n. 3, p. 90–95, 25 Apr. 2018.