MINAEV, N. V.; YUSUPOV, V. I.; ZHIGARKOV, V. S.; CHURBANOVA, E. S.; CHEPTSOV, V. S.; GORLENKO, M. V.; BAGRATASHVILI, V. N. Laser Printing of Gel Microdrops with Living Cells and Microorganisms. KnE Energy, v. 3, n. 3, p. 23–31, 25 Apr. 2018.