(1)
Vaskan, I. S.; Solovyeva, D. O.; ChistyakovА. А.; Efremov, R. G.; Volynsky, P. E.; Shtykova, E. V.; Korchagina, E. Y.; Mochalov, K. E.; Bovin, N. V.; Oleinikov, V. A. Neoglycolipids Micelle-Like Structures As a Basis for Drug Delivery Systems. KEn 2018, 3, 519–527.