[1]
Dzhamankyzov, N.K., Ismanov, Y.K., Zhumaliev, K.M. and Alymkulov, S.A. 2018. Analysis of Temperature Modes of Hologram Recording on Photothermoplastic Materials. KnE Energy. 3, 3 (Apr. 2018), 458–468. DOI:https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2060.